23. apr 2020

Mitte koroona, vaid "longis studeret" ja "longis avaritia" on meie rahvale ohtlik

Mind huvitab Põhiseaduse
§ 40 4. lause "Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust",
§ 11 "Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust."
ja Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse
§ 2 lg 3 "eriti ohtlik nakkushaigus – suure nakatuvusega haigus, mis levib kiiresti ja ulatuslikult või mille kulg on raske või eluohtlik. Käesoleva seaduse tähenduses on eriti ohtlikud nakkushaigused katk, koolera, kollapalavik, viiruslikud hemorraagilised /verejooksust, -valumist põhjustatud - eesti keele seletav sõnaraamat/ palavikud ja tuberkuloos."
koosmõju.

Kas need 3 ei ole kõige loogilisem komplekt? Koroona nende sisse minu arusaamist mööda ei mahu.

Seda, et Ülle Madise õiguskantslerina vait on, on arusaadav - keda ikka kristlased huvitavad, kui nad ise enda eest ei seisa. Takistavad ju kooseluseadust vastu võtta. Tähendab, vaja maha suruda. Ja Ekrega tülli ajada. Ja Ekre paneb nii mõnuga mööda Ülle Madise rada... et teisiti kui Ekre peale vihastada oleks oma põhimõtteid rängalt reeta.

Meie rahvast, valitsust ja ametkonda ei ohusta mitte koroona, vaid "longis studeret" ja "longis avaritia" (ladina keelsed väljendid, google translate avita).

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Anonüümsed postitused pole oodatud!

Postituste ajaline järjestus