26. nov 2009

Ainuke õige kooselu on heterokooselu

Homodel pole vaja selliseid õigusi, nagu nt abieluõigus või partnerlussuhte õigus, sest homokooselud on äärmus, erand. Kui aga seadustame homokooselud, siis anname rohelise tule. Seda anda ei tohi, sest ainuke õige kooselu on heterokooselu. See on läbi aegade kestnud ja kui kellelgi tekib idee kaitsta homokooselusid, siis mõelgem tänasele majanduslikule olukorrale - ka see hakkas pihta põhiväärtuste eiramisest. Nendele, kes said matsu rahakoti pihta, tuli oksemaik suhu. Kas me tahame sama oksemaiku või veel suurematki tunda tulevikus, kui taotleme järjekordse erandi (homokooselu) reegliks tegemist ja maitseme selle vilju?
Majanduses oli teada, et kord tuleb tõus ja siis jälle mõõn. See oli ette ennustatud, aga ikka saime oksemaigu suhu. Homondusega pole miski otseselt ette ennustatud (ajaloost räägitakse vähe, kuigi homosid on läbi aegade olnud, kasvõi Saksa sõjaväes II ms ajal), seega tuleb vägagi suur mats ja seda matsu me saame kaua aega suus tunda, kui me seda toetame, kui me toetame homondust.
Homosid, kui inimesi tuleb aidata, aga nende eluviisi levikut tuleb takistada.

25. nov 2009

Idee sotsiaalmaksu alandada

Õige mõte. Need, kes on oma maksud ajatanud - tublid olete, et täidate oma kohustust. Edaspidiseks ongi ju parem, kui maksud on väiksemad. Maksualandamine ju olemasolevaid maksusummasid ei vähenda, ikka tulevasi, et tulevikus kergem oleks.
Kuna maksud on madalamad, siis on paljudel võimalik ka makse maksta, et saada haigekassa, mitte minna töötuks oma kogutud reserve kasutama, et saada haigekassa ja sellega makse mitte maksta.
Kaudsete maksudega on üks hea asi, et võimalik on valida, mida tarbid. Elektrit küll tarbime enam-vähem kõik, kütust samuti (kasvõi ühistranspordi käitamiseks), aga suitsu ja alkoholi enam kõik ei tarbi.
Kaudsete maksudega näitab ka riik kätte, et mille tarbimist on vaja piirata ja mille oma suurendada - aktsiisiga kaetud toodete tarbimist siis tuleb piirata. Riik nimelt ei kehtesta ideeliselt makse mitte raha saamiseks, vaid mõjutamiseks millegist loobuma. Ka tulumaks, mida rohkem me kulutame, seda rohkem on vaja maksu koguda. See teatud hetkeni peab tõusma, aga teatud hetkest peaks jääma stabiilseks, sest siis tekib vastupidine efekt - keegi ei taha enam tulumaksu kohustusega seotult (nt töötasu) teenida, sest nagunii läheb raha ära.
Ma isiklikult hoian tänu sellele palju raha kokku, et ma ei suitseta ega tarbi alkoholi. Eks see raha muidugi kulub mujale.

13. nov 2009

Töötukindlustusest Eestis

Tänutäheks Delfile, et avaldas na kiiresti, siis suunan Su kohe Delfisse

Odavam on tekitada ausust inimestes

Teinekord on tekkinud vastandus, riigistruktuur (näiteks maksuamet), mis on kliendisõbralik st arvestab ka kliendiga versus klient, kes on riigisõbralik.
Ma kipun arvama, et meile on kõigile kasulikum, kui me, kliendid, oleme riigisõbralikud, st ei kipu varastama, pättusi tegema, petma. See on kasulikum, sest siis pole vaja meil kallist riigistruktuuri (maksuametit), mis meie järele kontrollib ja püüab meid pettustelt tabada, eesmärgiga vähendada pettusi, teha elu meile elamisväärseks. Meil oleks siis vaja maksuametit, mis korjab rahad kokku - see on juba palju odavam lahendus.
Mingi kontroll peab jääma, sest eks ikka leidub pahatahtlikke kohustustest kõrvalehiilijaid, aga see kontroll oleks nii väikeses ulatuses, et see oleks odav läbi viia.
Loomulikult peab maksuamet olema kliendisõbralik, st lähtuma kliendi heaolust, mitte vaid riigi heaolust, sest kliendid moodustavad riigi kui struktuuri eesmärgiga teenida klienti, mitte eesmärgiga saada sama struktuuri "valgeks orjaks". Öeldes riik mõtlen siis kohalikku ja riigitasandit üldiselt.

Postituste ajaline järjestus