15. märts 2015

Kas isad ikka peavad alimente maksma?

Lähtuvalt hea usu põhimõttest tuleb, kui võimalik, hoiduda teisele kulutuste kaela toomisest. Eriti sellistest kulutustest, kus teised peavad kulutuse toojale maksma hakkama; siis on juba tegemist kelmusega nt. Meedias on ikka juttu olnud nõmedatest SMS-laenufirmadest, kes toovad oma klientidele enda kasuks kulusid kaela (trahvid, intressid jms), samuti lõks-SMS-teenustest, kus pahaaimamatult (peenet teksti mitte lugenu) tõmmatakse sari-SMS-de ohvriks, mis loomulikult on tasulised.

Sellest lähtuvalt tuleb ka naistel, kes last ootavad, laps (õigemini rakukogum või kuidas see oligi riigikogu sotsiaalkomisjoni põhjendustel) kindlasti abortida, sest lapse ilmale tulekul, sünnil tekivad mehele kohustused lapse osas, sh vajadusel elatise kohustused. Kui aga naisel on võimalik hoiduda mehele kulutuste kaela toomisest, siis tal tuleb seda teha. Põhjendused on eespool. Või kui naine tingimata tahab last saada, siis ta peab selle lapse sünnitamisel loobuma igasugustest elatisenõuetest mehe suhtes. Lisaks, et aborti tehes poleks ju tapetud last, vaid mingi rakukogumik pelgalt meditsiiniliselt eemaldatud sotsiaalkomisjoni mõttest lähtuvalt. Mees ju põhjustas pelgalt rakukogumiku tekke. See, et rakukogumik lapseks sai, oli naise tahe ja tegu. Seega, kui naine sünnitab lapse, siis on see vaid tema vastutusel, kuna temal on ju ainuõigus oma keha üle otsustada, juba lapsena. Lähtuvalt hea usu põhimõttest. Kes otsustab, see ka maksab. Laps on siis lemmikloom, aga lemmiklooma ei pea keegi teine kui vaid omanik, kinni maksma.

Kui aga võtame last juba lootena inimesena, nagu me võtame teda sündinuna (emaihust väljununa), siis on mees koostöös naisega loonud lapse. Mõlemad vastutavad. Kui naine otsustab tappa, siis ta tapab inimese. See inimene on naise kehas vaid 9 kuud ja ei tekkinud sinna juhuslikult. (Muidugi on ebaausaid võtteid, vägistamisi, aga ka siis ta on inimene, mitte mingi elutu mass, naise kehas.) Tegemist on inimesega. Vastutavad nii ema kui ka isa igal hetkel, kuigi tõsi, emal on suurem vastutus, aga nii see kord on. Vanemad peavad tagama lapsele äraelamise sõltumata tema east. Isa võtab ka lapse elust osa, kui see on veel ema üsas, sellega, et ta teenib raha, millest ostetakse süüa ka emale ja sellega ka lapsele (bioloogiline protsess toitmisel on erisugune, aga olemas). Samuti riideid, elukondlikke asju, mänguasju jm.

Lõppkokkuvõttes, kui loode on inimene, siis vastutavad ema ja isa ning teda ei tohi tappa.
Kui loode on mass, siis puuduvad emal igasugused mõistlikud nõuded isa vastu, kuna ema ise otsustas massi eluks muutumise.

5. märts 2015

Kristluse erinevus teistest usunditest

Kristluse põhjaks on Jumala suveräänsus (ise/ainuotsustamise õigus).
Inimene peab saama aru, mis on Jumala algsed ideed, põhitõed ning selle alusel hindama Jumala antud reegleid. Kui Jumal pole põhitõde ise välja andnud, siis tuleb see Jumala antud reeglite alusel tuletada. Inimene peab seega selgeks saama Jumala tõed.

Jumal selgitab oma reegleid võimalikult inimesele arusaadavalt, aga inimene peab tegema ka ise pingutusi, et Jumalast aru saada. Kui tekib olukord, et inimene ei saa aru, siis peab inimene otsima, et mida Jumal sellega mõtleb, mõelda võib, mitte otsustama, et kuna mina aru ei saa, siis see mind ei huvita ja Jumal eksib. Samamoodi nagu koolis - õpetaja annab endast võimaliku, et õpilane saaks temast aru, aga kui õpilane aru ei saa, siis peab õpilane ise nägema vaeva ja õppima, uurima, et mida õpetaja öelda tahtis, kuidas ühed ja teised reeglid on omavahel seotud, mis on nö alusreeglid jms. Õpetaja on õpilasest targem antud valdkonnas, muidu poleks ju õpetajat vaja, õpilane teaks ise juba.
Jumal seega ainuisikuliselt paneb paika alused ja määrab mängureeglid, mille üheks osaks on inimese iseotsustamise õigus maa peal olles ja Jumala enda käitumine teatud olukordades ning vajadused, tarvilikud ja piisavad tingimused millegi lahendamiseks. Jumal paneb need paika enda loogikast lähtuvalt.

Teiste usundite põhjaks on inimese iseotsustamise õigus ja jumal peaks end väänama inimese järgi. Kui inimene aru ei saa, siis pole vaja täita ja jumalat ei pruugigi olemas olla. Õpilane õpetab õpetajat, mitte vastupidi. Muidu oleks imelik väita, et Jumala (kristliku jumala) nt vajadus Jeesus ohverdada inimeste pattude lunastamiseks, on ebaloogiline. See eeldab, et inimene peab ennast määrajaks, kuidas asjad peaksid käima, Jumala või jumala asemel. Kui võtta eelduseks, et Jumal paneb ise mängureeglid paika, ja püüda mõista, et miks just sellised, siis tekib loogika, millest ka inimene aru saab, kui ta vaid on nõus sellega leppima. Kahjuks on teiste usundite aluseks eeldus, et inimene on jumalast üle, st jumal peab end inimesele parajaks, mõistetavaks väänama ja inimese panus peab olema minimaalne jumala mõistmiseks.

2. märts 2015

Valimistulemustest

Minu arust täitsa normaalsed valimistulemused hoolimata refi võidust.
Päästis selle EKRE tulemus, mis on vähemalt mingigi normaalse jõu sisse pääsemine Riigikokku.
Loodame, et tulevad normaalsed valitsusearengud.

Postituste ajaline järjestus