18. juuli 2019

Miks on Eesti nii hea?

Miks on Eesti nii hea koht äri ajamiseks? Miks me tahame siia tuua ukrainlasi tööle, samas Ukrainas oma äri ei taha ajada?

Sest me oleme 20 aastat hoidnud ukrainlasi me riigist eemal. Me oleme arendanud Eesti riiki eesti moodi. Selleks me nad eemal hoidsimegi. Turismireisile tulla? Palun väga! Tööle tulla? Ei! Ainult üliväikese kvoodi piires konkureerides ülejäänud maailmaga.

Natukegi pikemalt kuskil olijad, kui neid saab palju, hakkavad seda piirkonda mõjutama. Usinad ukrainlased ei ole samas nii hea poliitikaga, samas nad seda mõjutavad ja teevad, kui neid on piisavalt palju.

Õige oleks ukrainlastega mehitada äri Ukrainas ja kasum tuua Eestisse. Las see Ukraina saab selle maksuraha - ülejäänu tuleb meile ja probleemid jäävad Ukrainasse. Muidu on meil varsti UkrainEST.

Tõin siin näite Ukrainaga seoses, sest meil on ärilisi näiteid - usinad ukrainlased Eestis tööl ja eesti ärid Ukrainas kõrbemas. Muidu võib seda laiendada igale rahvale.

Niigi meil on avatud tööjõuturg 500 miljonile euroopaliitlasele. Rehepaplikult mõeldes, et ehk nad siia ikka ei tule. Mina olin ELga liitumise vastu ja paljud pooldajad on ka hakanud kõvasti kriitikat tegema. Majandusühendus on hea, aga rehepaplus pole normaalne, kuigi on meelitav. Õige oleks oma ärid avada teistes ELi riikides.

2. juuli 2019

Kindlustajad lõpetavad tegevuse

Kas Blogger-Google on üldse nii väärt koht, kus seda jagada, arvestades, kuidas teisitimõtlejatega ringi käiakse?

Oli aeg nii 50-70 a tagasi (ja eks ka varem), kus läänemaailmas rahvastik kasvas orgaaniliselt ja see tõi kaasa orgaanilise majanduskasvu (nominaalse SKP suurenemise, kas just tingimata SKP inimese kohta, aga summana küll). Sinna lisandus rahaline võimendus ja lisandus veelgi pidev efektiivistumine. Harjuti ära, et sissetulek muudkui kasvab. Ühel hetkel hakkas rahvastik vähenema, aga laenuvõimendus jätkus ja süvenes, samuti efektiivistumine. Arvati, et küll majandus kasvab edasi, aga kuna oldi juba nii harjunud ega mõeldud enam lätetele, hakati inimest nägema probleemina (nagu ikka mingi aja tagant nähakse Hitleri Saksamaa u 10 aastat, tänapäeva rahajõmmid juba mingi 20 a ja jätkuvalt edasi).
Kes ei saanud hakkama, nähti kui saamatut ning pakuti talle "sotsiaalabi" oma ettevõte maha müüa ja hakata töötuks. Kuna kristlastena oldi hoolivad ja tootmine oli kõva ja jääki jäi üle, sai töötu selle arvel ära toita. Ja see suhtumine aina jätkub.
Nüüd jääb aina vähemaks tootmist mitmekordistavaid efektiivistamise võimalusi. Pole inimesi, pole ka turgu, kellele müüa.
Enne lõppu on kõik inimesed peale ühe töötud. See viimane juhib ainust ettevõtet, mis on kõik teised ettevõtted enda alla liitnud ja täiesti automatiseerinud. Viimane aga näeb, et see ettevõte ei tule enam toime talle palga maksmisega ega ka dividendide maksmisega, pole raha ka, et raha "kassasse võtta" ehk laenu anda, pole ka sissetulekut, et investeerimislaenu teenindada. Küll aga vajab ettevõte pidevalt uusi kapitalimahutusi...
Inimesed on näljas ja maailma rikkaimad on näljas, sest see ettevõte pandi ka kinni.
Ja toimubki krahh ja sõda ja restart.
Ja kõik saab alguse harjumusest, mugavast elust ja aabitsatõdede unustusest.

Tõenäoliselt läheb siiski nii: maailma rikkaimad, kes omakorda kindlustavad suurimate kindlustusseltside kohustusi, mille taustal juletakse üldse rahatrükki korraldada, lõpetavad ühel hetkel kindlustamise ning siis käib hele plaks ja kehtestatakse maailmavalitsus (see küll pigem läänevalitsus, kuna ka Ilmutuse raamatus räägitakse mitmetest kuningatest, kuigi Antikristuse maapealne suurelt nähtav hegemoonia on juba saanud litaka ja selle asemele loodud 1000aastane rahuriik, mille vastu kuningad lõpuks kogunevadki). Eks nad teavad, et nende raha pole nende, vaid isanda Saatana oma ning nad ise astuvad kõrvale või õigemini jäävad alamvalitsejateks. Kehtestavad talupojatarkusele alluvad majandusprintsiibid, annavad pea tagastamatusekohustusega vaesuslaenu, pangandusettevõtluses nõuavad korralikku äriplaani enne kui laenu annavad. Kehtestatakse digitaalne raha, et "pahatahtlikke võlgnikke jm kriminaale ohjata", kõigile inimestele. Samas muid moraalipiiranguid ei panda või õigemini sunnitakse kõik homod "abielluma" ehk pealtnäha väga edumeelne ja kristlik. Saavadki rahva oma kontrolli alla, sest Kolmainujumala looming on siiski tehtud tema näo järgi ja tahab sisimas teatud reeglite järgimist. Piiblid püütakse hävitada, sest "käsud kirjutatakse südamesse" ehk need on vaistlikult ego+orjus komplektis tajutavad. Kuna Saatan on juba valmistanud nähtavaid valepiibleid, Jehoova tunnistajate ja mormoonide omi, siis sama retoorika alusel kuulutab Saatan ka Piibli valepiibliks. Vale võidutsebki valede abil.

Õnneks saab lugeda Piibel.netist (Ilm 22:12-21):
"12 Vaata, ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi.

13 Mina olen A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!
14 Õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevald süüa elupuust ning nad võiksid minna väravaist linna sisse!
15 Väljaspool on koerad ja nõiad ja hoorajad ja mõrtsukad ja ebajumalateenijad ning kõik, kes valet armastavad ja teevad.
16 Mina, Jeesus, saadan oma ingli seda teile tunnistama koguduste jaoks. Mina olen Taaveti juur ja sugu, särav koidutäht."
17 Vaim ja mõrsja ütlevad: "Tule!" Ja see, kes kuuleb, öelgu: "Tule!" Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!
18 Mina tunnistan kõikidele, kes kuulevad selle raamatu ennustuse sõnu: kui keegi neile midagi juurde paneb, siis paneb Jumal tema peale need nuhtlused, mis sellesse raamatusse on kirjutatud.
19 Ja kui keegi võtab midagi ära selle prohvetiraamatu sõnadest, siis Jumal võtab ära tema osa elupuust ja pühast linnast, millest on kirjutatud selles raamatus.
20 Tema, kes seda tunnistab, ütleb: "Jah, ma tulen varsti!" Aamen. Tule, Issand Jeesus!
21 Issanda Jeesuse arm olgu kõikidega! Aamen."

Postituste ajaline järjestus