15. veebr 2018

Investori nahas poliitik

Mis saab, kui poliitik poeb investori nahka? Kui inimesed teavad seda inimest investorina, aga ta hakkas poliitikuks ja teistele seda ei öelnud?

Siis kaasinvestorid võtavad endiselt temast eeskuju kui investorist, kuigi ta ei investeeri enam investori loogika järgi, vaid poliitiliste vaadete järgi - investeerib või jätab just investeerimata olukorras, kus investorid jätaksid investeerimata või just investeeriksid.

Poliitik investori nahas on teadlik, et ta võimendab mõttetut ja vaikib maha mõtteka, et ta kannab sellega kahju ja see on poliitika ellu viimiseks vastuvõetav hind. Kaasinvestorid seda aga ei tea ning kannavad kahjusid. Kannavad kahjusid ka edaspidi, kui just ei vea, et poliitik saavutab oma eesmärgi. Kannavad kahju jätkuvalt ja veel enam, kuna eeldavad, et investor teeb investori otsuseid, mitte poliitiku omi.

Just nii on George Sorose jüngritega - Sorosel on pappi, mida oma maailma hävitava projekti tarbeks kaotada ja ta teeb seda teadlikult. Tema järgijad seda ei teadnud nt aasta eest ning investor Sorose ustava siira järgijana said kahju, kuna tegemist oli poliitik Sorosega, mitte investoriga tema otsustes, sõnavõttudes ja valikutes.

7. veebr 2018

Valitsuse suurejooneline väikeettevõtluse päästeoperatsioon

Artikkel on loetav Objektiivist.

/Hiljem lisatud osa/
Kuidas tekkis 102% või enam palgast?

Teeme, et inimese brutotasu on 151,49 eurot. Sellelt töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) on 2,42 eurot, kohustuslik kogumispensionimakse (2%) 3,03 eurot. Eelnimetatud makseteks läheb seega 2,42+3,03=5,45 eurot. Tulumaks 46,04 eurot. Kokku läheb 151,49-2,42-3,03-46,04=51,49 (eurot).
Tulumaks leiti 28/90 määraga 3-astmelise arvutuse abil:
tulumaksu rakendamine brutotasule 151,49/90*28=47,13 (eurot);
tulumaksu tagasiarvestus maksetelt 5,45*(-0,20)=-1,09 (eurot);
tulumaksusumma tasumiseks 47,13-1,09=46,04 (eurot). Panite tähele? Alguses arvestatakse tulumaks 5,45-lt 28/90-ga e 31,11%-ga ning siis pärast "vabastatakse tulumaksust täismääraga 20%", mitte 28/90-ga? Täieliku maksete maksuvabastuse raames oleks arvutuskäik olnud või võinud vähemalt olla 151,49-5,45=146,04 ja sellelt tulumaks 28/90, st 146,04 *28/90=45,43, mitte 46,04 (eurot). Kui oleks täielik maksuvabastus, siis võiks rahulikult arvata algsest ehk maksustatavast summast, mis läheb tulumaksu alla, need maksed maha ja jäägilt arvutada tulumaksu. Selle õnge ma oma kehva tulumaksuseaduse lugemisega läksin algses artiklis. Palun vabandust.

Kokku jääb inimesele alles 151,49-2,42-3,03-46,04=100 (eurot) ja riigile 51,49 eurot inimese nimel.
Olgu hoiatuseks öeldud, et 28/90 määr on lihtsustatud. Tõenäoliselt arvutatakse tulumaks järgmiselt. Tavapärane tulumaks 151,49*0,2=30,30 (eurot). Lisanduv maksustatav osa on 151,49/1,8*1=84,16. Sellelt tulumaks on 84,16*0,2=16,83 (eurot). Tagasiarvestuv osa on 5,45*0,20=1,09 eurot. Kokku on tulumaks 30,30+16,83-1,09=46,04 (eurot). Vahed võivad tulla sentides, aga võivad tulla.
Nüüd arvutame sotsiaalmaksu (33%), see tuleb 49,99 eurot. Tööandja töötuskindlustusmakse (0,8%) on 1,21 eurot. Tööandjalt lisanduv osa on 51,20 eurot.
Maksu ja maksete koormus on seega 51,49+51,20=102,69 (eurot).

Kui ise saate 100 eurot, siis riigile maksate koos tööandjaga 102,69 eurot lisaks, st ligi 103%.

Postituste ajaline järjestus