30. okt 2016

Lõpetame lastelt elu varastamise

Teemaks on õpilased, kes ei taha koolis käia ja kelle puhul me siis süüdistame nutitelefonidest alates ja ma ei tea kelle või millega lõpetades, et nad ei taha koolis käia. Tunnistame, et nad ei taha koolis käia, kui tahaks, küll käiks ja õpiks.

 Praegune süsteem ei nõua neilt õppimist, sest neid veetakse klassist klassi edasi ja hiljem enam ei lase õppida, sest neil on põhikooli või keskkooli diplom käes. Kui nad tahavad õppida, siis vaid eraviisiliselt kalli raha eest. Mille see kaasa toob lisaks sellele, et meil on kari diplomeeritud idioote? Selle, et neil lastel, hiljem küll täiskasvanutel, pole võimalust isegi pärast, kui mõistus koju tuleb, õppida. Raha on nende peale raisatud, kuna nad on koolide nimekirjas vegeteerinud, aga praktikas on neilt võimalus varastatud. Lisaks on nad traumeerinud oma klassikaaslasi. Enamus neist nö geeniustest, kes teavad ise paremini, mida teha, traumeerivad tahes-tahtmata oma klassikaaslasi. Meie targad inimesed varastasid nende elu ja aja.

Võtaks vastu otsuse, et paneme need õpilased, kes ei taha õppida, ise vastutama: kõrvaldame koolist, kuni tuleb mõistus pähe, sellega saavad nad märguande, et asi on jama; teiseks takistame neil teisi, kes tahavad õppida, traumeerida; kolmandaks anname neile võimaluse hiljem, kui mõistus pähe tuleb ja küll see tuleb, uuesti õppima tulla. Nad näevad, et neile ei antagi asju niisama kätte ja samas hiljem, kui nad saavad aru, et neil on seda sisu vaja, siis on neil võimalus see omandada ning kõige selle keskel on teistel võimalus rahulikult õppida.

Senikaua võib nendega tegeleda siis sotsiaaltöötaja või õigemini isegi riigirahastusel olev sotsiaaltöötaja, sest miks omavalitsus peab neile raiskama raha, kui riik on populismis kehtestanud seaduse, et laps peab ilmtingimata õppima ning samas sama populistlikult võtnud käest sunnivahendid, et laps kasvõi õppima sundida.

4. okt 2016

IRL ikka päriselt ei usu Isamaa 2.0 ja ERM-i kui rahvast kaasava asutuse ideoloogiasse?

Praegu pidavat äsjaavatud ERMis (Eesti Rahva Muuseumis) ülal olema eksponaat, mis kujutab Neitsi Maarjat (Jeesuse Kristuse ema, kui keegi ei peaks teadma) ja eksponaadi eripära on see, et seda eksponaati võib ka jalaga lüüa. Lühidalt jalaga löödav Neitsi Maarja. Nüüd pidi olema selle puutetundlikkus maha keeratud. Lüüa võid, aga ei reageeri enam.

Meie kultuuris lastele muidu õpetatakse, et jalaga ei lööda. Nüüd aga... Saan aru, saan aru: uued ajad, uued kombed.

IRL, kelle liige Tõnis Lukas, ERMi direktor, on, käis mingi aeg tagasi välja idee Isamaa 2.0, sisuks, et võtame aga siia palju immigrante ja saame eestimaalasi vähemalt 2 miljonit. See, et eesti rahvus hävib selle tagajärjel, noh see pole probleem.

Kui nüüd võtta kätte ja teha ettevalmistusi selle Isamaa 2.0 täitmiseks, siis võiks Neitsi Maarja kuju asendada Muhamedi kujuga. Asi nimelt selles, et Neitsi Maarja kujutab usulist tegelast ja uute isamaalaste analoogia on Muhamed. Kuna kõige parem on õpetada läbi analoogia, siis ongi see hea mõte. Löödav prohvet Muhamed.

Selle ellu viimisel saab rahvas kaasatud, eriti uued isamaalased. Praktilises väljenduses saaks päästeamet Raadile (ERMi) kõrgendatud väljakutse, kuna rahvas, uued isamaalased, esitab parasjagu laiemale avalikkusele performancet, oma elavat nägemust põrgust. Ühekordne šõu, nagu teatri NO99 Ühtse Eesti Suurkogugi oli. Elav tuli, ehe eksponaat, rahvas kaasatud, performance, Isamaa 2.0, ERM kui eesti Rahva muuseum.

Milline reklaam IRLile tema praegu hääbuval teel. Praegu ollakse IRLi peale pahased ja ta on hääbumisel, aga siis milline etteaste!

Kui nüüd Tõnis Lukas seda ära ei tee, siis IRL ikka päriselt ei usu Isamaa 2.0 ja ERMi kui rahvast kaasava asutuse ideoloogiasse.

3. okt 2016

Kasuta seda inimlikult õnnetut märguannet

Su lähedane suri ning sa oled Jumala peale vihane.
Sa arvad, et kui Jumal saatis su lähedase Põrgusse, siis Jumal on kuri ja ta vastu tuleb võidelda, maksku mis maksab.
Kui aga Jumal oma kurjuses saatis su lähedase Põrgusse ehk kurjuse pesasse, siis järelikult võttis Jumal ta hoopis enda juurde.
Jumal tegi ju siis head, seda parimat, mida ta pidi sinu arvates tegema.

Kuna Põrgu on kurjuse pesa, siis tõenäoliselt ei ole sul ka mõtet oma lähedasele appi minna kannatama, kaasa kannatama, sest arvatavasti on
sul seal endaga piisavalt palju tegemist, piisavalt palju tegemist, et oma kannatustega toime tulla, et lähedasel kannatada aitamine ei ole võimalik.
See poleks võimalik, kuna see oleks hea tegu. See ei tule sul mõttessegi, Põrgu on ju kurjuse pesa.

Kui aga Jumal on hea ja lähedane mingil põhjusel siiski sattus Põrgusse, siis on sul vähemalt võimalus vältida seda teed minekut.

Otsustad, et sa siiski oled üllas, solidaarne, nagu viimasel ajal on kombeks öelda, ja teed katse oma lähedast aidata Põrgus kaasa kannatada. Mis aga juhtub siis, kui su lähedane on hoopis Taevas? Mis juhtub, kui Jumal hoolimata sinu ja teiste su lähedase lähedaste tegudest, et seda lähedast Jumalast eemal hoida, on näinud, et see lähedane tegi otsuse Tema kasuks. Mitte teadlikult, vaid alateadlikult, keskkonnast, st sinust ja tema teistest lähedastest hoolimata. Ta ehk ei jõudnud ühtki õiget tegu teha, aga oma alateadliku otsuse tõttu oli ta valinud Jumala seaduste järgimise, selle, mida kristlased tavaliselt teevad teadlikult.

Siis on ju täitsa plinn, sest tahtsid minna Põrgusse lähedast aitama, aga lõpuks oled sina Põrgus ning lähedane Taevas.

Võib olla pidi lähedane surema ehk maailmast lahkuma seetõttu, et ta oli väga õhkõrnal pinnal. Kui ta oleks kauem olnud maailmas, oleks ta läinud Põrgusse. Jumal tõi ta ära enda juurde. Sellega aga andis Ta ka sinule märku, et vali Taevas, vali Jumal.

Kasuta seda inimlikult õnnetut märguannet. Vali Jumal, otsusta Teda lihtsalt uskuda.

Postituste ajaline järjestus