25. veebr 2019

Presidendi EV 101. aastapäeva kõnest

Mõned mõtted presidendi kõne osas. See on loetav nt Äripäevast.

Saatejuhtidel tuleb nähtavasti pöörata pilk rahva, mitte valitsejate poole.

Presidendi soosikud pole abivajajate aitamiseks eriti midagi teinud.

Välismaale riiklike e-teenuste müümine võib ka olla turvarisk. Siiski tuleks Eestis enne e-teenused korda teha. See puudutab just Kaljulaidi paika pannud SDE valitsemisvaldkondasid, kes kõige rohkem kireb meie e-edust, kus on väga suur rahakulu.

Vabadussõjas poisid võitsid vabaduse eelkõige näidates enda initsiatiivi, millele lisandus hiljem partnerite toetus. Iseseisvuse taastasime uuesti omal initsiatiivil ilma läänepartneriteta, hiljem midagi lisandus. Ainult kaaskannatajad liidust olid me partnerid - Läti ja Leedu.

Eesti andis iseseisvuse ära, sest juht Päts otsustas rahva relvitustada ja sellega demoraliseeris kaitsevõime. Sellele eelnes vaikiv ajastu ning sellele veel eelnes vapside likvideerimine. Meie riigi juhtkond, kes oli verise kulla pesuga Vene julgeolekul pihus, andis meid ära.
Ka praegu toimub rahapesu ja kiibitsemine liidu ees...
Lääs pole kunagi meid ennetavalt aidanud, kui ise jätame initsiatiivi näitamata, lubades veel lisaks oma territooriumile vaenlaste baasid, millest oma liitlasi tulistada, siis seda ka ei tule, nagu Pätsi ajal meie territooriumil olevatest baasidest tulistas N Liit Soomet. Pätsi ajal olimegi liiga laisad - ja mõtleme praegugi: las teised võitlevad meie eest. Olen Pätsist kirjutanud ka varem ja baaside lepinguga seonduvast Pätsi tegevusest.

Me oleme endiselt üleräägitavad laua taga, sest meil puuduvad oma seisukohad. See kui sa oled kõigega nõus, ei tee sinust veel läbirääkijat ning iga diiliga ei pea nõustuma. Südamerahu, mis nüüd arvatavasti on Ungaril ja Poolal, maksab palju.

Ettevõtjad ootavad maksusüsteemi, mis soosib ettevõtlikkust. Madalad maksud valdkondades, millega ettevõtlik inimene oma ettevõtluses kokku puutub, on üks näitajatest.
Ettevõtja ootab, et temalt maksudega ei varastataks, st et ta saaks kõiki ette nähtud maksusoodustusi kasutada, mitte et teda süüdistatakse, kui ta neid kasutab.
Hinnakonkurents jääb ikka olema, iseasi, kas hind on absoluutsummas madal või kõrge, sellest sõltub ka mingil määral kvaliteedi pakkumise võimekus ja tahe - küsimus tekib just erandlikes olukordades.

Abivajajale on abi andmine vajalik. Praegu juba annavad paremini teenivad, rohkem kulutavad, inimesed suurema panuse, kui madalalt teenivad ja seega ka vähem kulutavad. Nt tulumaks. Paratamatult ega rohkem teenival inimesel raha oü kontole seisma jää - see läheb investeeringuteks, mida keegi teine vastu võtab ja võib-olla läheb ka kolmandale ringile enne maksustatavat tehingut, aga lõpuks mille pealt keegi teine maksu juba maksma hakkab, kuna võtab teenuse või kauba müügilt saadud tulu tarbimisse. See vähendab juba abivajajate hulka ning suurendab suht kindlasti riigi rahakotti. Hiljem maksab investor ka selle tulu pealt maksud, mis ta algul investeeris. Investeerimine on edu ostmine järelmaksuga - hiljem tuleb kõrgemalt alussummalt kõrgem maksusumma. Teine variant on tõmmata oü oü järel pankrotti tekitades riigile sekeldusi, st kulusid, juurde ja maksud jäävad ka saamata. Moraal langeb ning varsti on keegi uue abivajajana riigi kui kõike õiglaselt koguja ukse taga abi taotlemas. Ettevõtlik inimene seega ise ei tarbi riigiteenuseid nii palju, aga panustab palju, st seda vahet saab kasutada abivajajate tarbeks.

Kohaliku omavalitsuse teemal läks Kaljulaid omadega ilmselgesse vastuollu - tema on ju globaalse küla toetaja, ei ole oma ja võõrast, kõik on omad. Kui ta nüüd aga eristas omi ja võõraid, siis tähendab, et on omad ja võõrad ka riigi ja ka liidu tasandil, seega pagulased laksuga välja saata ning uusi mitte vastu võtta.

Targa inimese puhul mul tekivad küsimused lühinägelikkuse osas. Avalik sektor ikka mõtleb lapsikult. Vahel jääb mulje, et ta mõtleb midagi, aga siis ikka selgub vanal rajal püsimine.

21. veebr 2019

Veame ikka neid "aukultuuri" eest võitlejaid rohkem sisse

Tänases Postimehes ilmus nutuartikkel aukultuurist.
Aga veame rohkem neid sisse, noori moslemimehi, siis on, kelle vastu võidelda. Ja feministide ülesanne on veelgi enam hidžaabi kandmist propageerida. Siis see "aukultuur" tõmbab end korralikult tagasi.

Sotsi ja parempoolse erinevused ja sarnasus

Mis on sotsi ja parempoolse sarnasus ja erinevus riigieelarve mõttes:
Erinevus:
Sots kogub raha ja nõnda, et maksja tunneb end vägistatuna.
Parempoolne ei kogu eriti raha.

Sots maksab kogutud raha välja omadele, aga rahvas sellest kasu ei saa.
Parempoolne seda ei tee.


Sots ütleb, et toetutaks temale ja jagab toetusi.
Parempoolne ütleb, et saa ise hakkama, jääb eneseväärikus alles.

Sots võtab teise aitamise isu ära, kuna nõuab raha enda kätte, et seda siis ametnike kulu arvesse võttes vähem laiali jagada.
Parempoolne ütleb, et aita hädalist ise, las meie tegeleme nendega, kellega teised ei taha tegeleda. Kuna raha ei kogu nii palju või tehakse aitamiselt maksusoodustusi, siis on motivatsiooni rohkem, et aidata kasvõi selle võrra, et seda pole ära võetud raha endale nõudmisega.

Sarnasus: kumbki ei kuluta rahva peale vajaduste rahuldamiseks ja hädaliste aitamiseks eriti raha, nad kulutavad sama palju - vaid nii palju, kui on hädapärast vaja.

17. veebr 2019

Lastega seotud tulumaksulahendused

Ekre pakub iga lapse kohta tulumaksu vähendamist 5 %-punkti võrra, Isamaa aga tulumaksuvabastust 100, 200 ja 300 euro võrra.

Paneme paika eeldused:
500 eurot tuluteenija kohta on maksuvaba jätkuvalt.
Tavapärane tulumaks on 20%.
Vahemiku 1200-2100 maksumäär on 180 euro kohta tavapärane 36 eurot +väheneva tulumaksu tõttu lisanduv 20 eurot, kokku 56/180 e maksumäär on 28/90 eurot 1 euro kohta e 31,11(1)%. Kuna see on sedavõrd keeruline ja kellegi tulu pole piiratud, siis peatame arvestuse 1200 eurose brutotulu peal.

Tulu 1 vanemaga kuni 500 eurot/2 vanemaga 1000, ei võida keegi.

Peres 1 laps.
Tulu 1 vanemaga kuni 600 eurot/2 vanemaga 1100
Isamaa: maksuvaba
Ekre: kuni 100 eurot maksu all (15%)
Tulu 1 vanemaga kuni 900 eurot/2 vanemaga 1400
Isamaa: soodsam, aga maksusoodustus väheneb võrreldes Ekrega, kuna kuni 300 eurot 20% maksu all.
Ekre: kuni 400 eurot maksu all (15%), aga maksusoodustus suureneb.
Tulu 1 vanemaga alates 900 eurot/2 vanemaga 1400
Isamaa: võrdne või kahjulikum.
Ekre: al 400 eurot maksu all (15%), aga maksusoodustus suureneb.
Kuni 900/1300 on Isamaa ees, sealt al Ekre ees.

Peres 2 last.
Tulu 1 vanemaga kuni 800 eurot/2 vanemaga 1300
Isamaa: maksuvaba
Ekre: kuni 300 eurot maksu all (10%)
Tulu 1 vanemaga kuni 1100 eurot/2 vanemaga 1600
Isamaa: soodsam, aga maksusoodustus väheneb võrreldes Ekrega, kuna kuni 300 eurot 20% maksu all.
Ekre: kuni 600 eurot maksu all (10%), aga maksusoodustus suureneb.
Tulu 1 vanemaga alates 1100 eurot/2 vanemaga 1600
Isamaa: võrdne või kahjulikum.
Ekre: al 600 eurot maksu all (10%), aga maksusoodustus suureneb.
Kuni 1100/1600 on Isamaa ees, sealt al Ekre ees.

Peres 3 last.
Tulu 1 vanemaga kuni 1100 eurot/2 vanemaga 1600
Isamaa: maksuvaba
Ekre: kuni 600 eurot maksu all (5%)
Tulu 1 vanemaga kuni 1200* (piir tuli ette) eurot/2 vanemaga 1800
Isamaa: soodsam, aga maksusoodustus väheneb võrreldes Ekrega, kuna kuni 200 eurot 20% maksu all.
Ekre: kuni 700 eurot maksu all (5%) 1 vanemaga ja kuni 800 eurot maksu all 2 vanemaga, aga maksusoodustus suureneb.
Tulu 1 vanemaga 1200* (piir tuli ette) eurot/2 vanemaga al 1800
Isamaa: 1 vanemaga kasulikum*/2 vanemaga võrdne või kahjulikum, sealt kuni brutoni 2400*
Ekre: kuni 1200* eurot maksu all 2 vanema puhul, aga maksusoodustus suureneb.
Kuni 1200*/1800 on Isamaa ees, sealt al Ekre ees.

Peres al 4 last.
Isamaa: Ekrega võrdne või kahjulikum.
Ekre: maksuvaba.

Kui peres käib tööl 1 vanem, isa siis, sellisel juhul on Isamaa lahendus justkui parem. Kui 2 vanemat, siis tuleb Ekre jõudsalt järgi ja läheb küllaltki kiiresti ette.

Alates 4. lapsest on aga Ekre lahendus parem.

Isa käib tööl, sest ema hoolt on pisikesega enam vaja, tiineka eas rollid vahetuvad. Mõlema vanema hool on alati vajalik lapsele, küsimus on tavapärasest enamas ehk nö lisahooles.

Mina pooldan ideaalis 1 vanem kodus lahendust. Kuigi praeguse majanduse keskkond vajab 2 inimest tööl, sest tööle aetud naiste (ei räägi siin sellest, kel on piisavalt aega pere kõrvalt või igav, töö rohkem hobi eest) tõttu on tööjõu konkurents tugev, tehnoloogiline areng pidurdunud ja palgad madalal 1 inimese kohta. Kui naised koju jääksid, vabaneks abikaasadele rohkem tarku töökohti, sest tööjõupuudus surub tehnoloogilisele arengule takka ja palgad tõusevad tööjõu vähesuse ja lisaks erialase tööjõu vähesuse tõttu. Naised on aga kodus õnnelikud. Kui tahavad tööle, siis seetõttu, et on igav, mitte vajadus, va sisemine vajadus mingit asja ajada. Sellisel juhul aga ei suruta nii tõsiselt palka alla, vaid see on loomulik.

Täna täitus 15 a EKD nimekirjas

Astusin Eest Kristlikku Rahvaparteisse, kontor oli siis Ahtri tn-l, Tallinnas loomulikult.
Vahepeal muudeti nimi Erakonnaks Eesti Kristlikud Demokraadid.
Olin ka EKD pankrotijärgsel suurkoosolekul 2012. a sügisel.

Nüüd jätkuvalt EKD liige.

EKREt toetan, nad toetavad normaalset abielu ja pereelu ning teevad hästi vahet vanematel, kes sisendavad lastele teadmist mees-naine-liidust, isegi kui ise eeskujuks pole ning neil, kes seda ei sisenda. Normaalne, mitte heast elust lolliks läinu, saab sellest isegi aru ning tuleb ka EKREt toetama valepagulaste eemalhoidmisel ja ehk õnnestub ka välja saata. Mõned pagulased võivad olla, aga mitte ükski valepagulane. Meespagulane on pigem meesdesertöör, va tõesti sõdimisvõimetud mehed, kes ka tagalas ei suuda tuge osutada.

Pikka iga (EKRP) EKD! Isegi kui oled juriidiliselt pankrotis.

15. veebr 2019

Edumeelsetele jt sotsidele meeldib, et külalised varastavad, vägistavad ja tapavad

Täna ilmus Objektiivis artikkel, kus kirjeldati, et Londoni arstid, ei, mitte sõjaväearstid, vaid tavaarstid vajavad sõjaväemeditsiinilist lisaõpet, sest sotside sisse veetud pagulased ründavad oma ohvreid viisil, mis on omased sõjaväljale.

Seda on juba aastaid näha, kuidas sotsidele jt edumeelsetele meeldib sisse vedada pagulasi, kellele saab näidata koolis 10-11-aastaseid tüdrukuid, keda nad hiljem vägistada saavad grupiga.

Sotsidele meeldib vägistamine, noh, see on aktsepteeritav kaotus.
Neile meeldib grupivägistamine.
Neile meeldib grupivägistamine tänaval, st ilma eelneva, nt ööklubilise kontaktita, kus keegi võis käituda väljakutsuvalt - mitte, et see õigustaks, aga seletab siiski kasvõi valesti arusaamise võimalust.
Neile meeldib grupivägistamine noorte kallal.
Neile meeldib grupivägistamine lausa eelteismeliste kallal.

Alguses vägistab üks, siis teine, no tüdruk juba teab, mida teine umbes teha võib, kuna esimene on seda teinud. Siis nad arutavad, mida järgmiseks teha? Kui nad arutavad kohalikus keeles, siis saab tüdruk end lausa ette valmistada... nii sotsid normaalseks peavad, kui juba, siis vähemalt on leebem kannatus. See on sotsidele juba õigustuseks, et näed, polegi nii hirmus, kui võiks olla - hirmus muidugi, aga mitte nii hirmus. Mis saab vägistamise puhul, kus pole valesti arusaamist, olla pagulaste õigustamiseks - ööklubis võib olla väljakutsuv riietus ja käitumine - aga mida tänaval suvalise tüdrukuga? Seda teab vaid sotsi jm edumeelse mõistus. Aga pagulased võivad valesti aru saada, kui tüdruk end juba ette valmistab arvatavalt õige asendi jaoks, et vähem kannatada - äkki tahabki, siis võib ju julgemalt peale minna! Vähe usutav, et üksinda rohkem erinevatel viisidel keegi vägistaks, grupiga aga tuleb geniaalsemaid mõtteid ja julgust ka. Adreka laks arvatavasti.

Rõve kirjutada, aga selline on jätkuvalt elu - juba 4 aastat. Jama algas 2015. aastal.

Aga sotsid jt edumeelsed ning edumeelsed kristlased muudkui kutsuvad külla ja viimased ka palvetavad - sest ainult see aitab.

Kui keegi tuleb mulle külla, siis ta käitub väga viisakalt. Veel tagasihoidlikumalt kui mina, sest mina olen kodus ja tema on külas. Samamoodi kui ise külas olen - vastuvõtja on oma kodus ja tema tuulab või kõik oma kapid vahepeal läbi. Mina liigutan nii palju, kui lubatakse. Tunnen end küll vabalt, aga siiski võõrana.

Sotsid jt edumeelsed, aga vastupidi lasevad külalistel oma lapsed ära vägistada, kutsuvad külla, kuigi teavad, et neist osad kipuvad vägistama. Ei ole taustakontrolli, lihtsalt kutsuvad külla. Mina teen küll oma külalisele mingi taustakontrolli, ei lase ikka iga suvalist oma koju. Tegelikult ega sots ega edumeelne oma, päris oma, päris-päris oma koju ka ei lase. Ta lihtsalt laseb meie ühiskoju. Ta on selline rott.

Erinevalt eestlastest, kes siin elavad, on pagulastel koht, kuhu tagasi minna. Elavad-surevad, oma asi. Tõsiselt, nende oma asi. Tähistasime 99 aastat Tartu Rahu leppest. Mis selle põhjustas? Vabadussõda. Mis oleks saanud, kui meie noored poisid oleksid sõtta mineku asemel hoopis öelnud oma õdedele-emadele: Ma lähen Ameerikasse, te siin olge Jumala rahus, sisuliselt: surge kommunistide käe all, no ja saage vägistatud, olid ju kommunistid selle poolest ka kuulsad - isegi sotside vändatud (mitmed näitlejad olid nüüdseks tuntud edumeelsed sotsid) "Tuulepealse maa" viimastes osades...
Ei, meie poisid jäid ja võitlesid, aga need pagulasrotid põgenevad ja vägistavad. Lisaks narkomüük, matšeeterünnakud, vägistamised, nii nooremate kui ka vanemate tüdrukute ning ka naiste, noorte pruutide tapmised, happe näkku viskamised... Võta lahti Voice of Europe leht kasvõi ja loe.

Kes sellise taustaga inimesi vastu võtab, vajab minu hinnangul psühhiaatrilist abi või suisa vangistamist. Kui üldse vastu võtta, siis täieliku taustakontrolliga ning kohe kindlasti päritoluriigist, isegi kui see võib olla ebausaldusväärne - annab mingigi info, mitte nagu nutumaiguline rändelepe keelab päritoluriigilt taustakontrolli tegemise.

Mis mõttes keelab päritoluriigist taustakontrolli tegemise? Meil on igasugu andmebaase, et teha taustakontrolle ja nüüd jätame mingile seltskonnale, kes julmalt lihtsalt valetab oma põgenemispõhjuste kohta, tegelikult võis juba seal olla vägistaja, mõrtsukas, narkodiiler, varas või muud sorti kurjategija, taustakontrolli tegemata? Mis on tõenäosus, et päritoluriigi agent tuleb mingit suvalist põgenikku tagaajama? Ikka kurjategijat või spiooni, vm riikliku tähtsusega isikut. Mis me tahame selliseid siia, nii et nad valetavad enda kohta või? Sellise taustaga inimese kohta on võimalik ka muud pidi taustakontrolli teha, et selgitada välja, kas tegelikult ka on. Kui selgub, et on, siis ehk jätta tegemata päritoluriigilt. Ka siis tuleb selgeks teha, miks ta põgeneb? Kuritegude pärast või?

Aga sellele meie sotsid jm edumeelsed ei jõua kohale. Nad istuvad oma roosas muinasjutus, mis tilgub verest ja teeb abiandjad ohvriks.

Ja kui seda kirjutad, et feminismi kõrgsaavutus on Austrias Viinis noorte tüdrukute vajadus kanda islmamirätte, et mitte saada pagulaste poolt ära vägistatud, siis see on vihakõne, mille eest Facebook bloki paneb peale. Loe seda Voice of Europe-st. Tõde ei meeldi.

Trumpi idee panna püsti müür, on kõige efektiivsem, sest need, kes tema riiki ründavad, on loomastunud inimesed, loomad ka sotside definitsiooni järgi otse võttes.

14. veebr 2019

Laste maksuvabastus perekonna ühistuludeklaratsiooni abil

Teeme hoopis perekonna ühise maksudeklaratsiooni? Liidame kõikide pereliikmete tulud ja maksuvabastused kokku. Selleks peab iga pereliige suunama oma maksukohustuse või maksuvabastuse jäägi ühele liikmele, kes selle kas aktsepteerib või lükkab tagasi ning selle järgi arvestub ühine tulumaksukoormus. Pereliige ei pea suunama ega teine ka vastu võtma.
Põhimõte on see, et vastuvõetud jääkkohustusi ja -vabastusi ei saa edasi kanda kolmandale. Õiguslike probleemide ennetamiseks ning lihtsamaks lahendamiseks.
Hetkel meie riik, kusjuures Ekre truul osalusel, kotib lapsi. Lastele on ka ette nähtud 500-eurone maksuvabastus, aga nad ei saa seda kasutada isegi mitte läbi vanemate, kes neid kasvatavad, loe: nende eest nende kulud kinni maksavad.
Piisab, kui teha peredeklaratsioon, st tulumaksuseaduse asjakohased muudatused, näiteks abikaasade ühisdeklaratsioon või praegune kummaline vorm maksude mõttes, aga ehk isegi hea tehnilise teostuse mõttes, ning polegi vajagi mingeid eriseadusi ja soodustusi vastu võtta. Nii on laps, aga miks mitte ka vana ema või isa, koheldud täisväärtuslikuna, st ta saab omale ette nähtud maksusoodustust kasutada kasvõi kingituseks, pere koos hoitud ja lapsele, tegelikult, miks mitte ka vanale emale või lausa vanaemale, loodud suurem võimalus saada abivajajana vajalikke hüvesid oma pere poolt ilma riiki koormamata.
Siis ei pea kulutama meeletut raha maksude välja peksmiseks ja sotsialistlikuks fantaseerimiseks, kuidas keegi ikka maksudega petab.

Postituste ajaline järjestus