20. apr 2018

Kurjategijale kurjategija tasu

Kui inimene teeb kodumaal tegemist kõrilõikajatega nende kõrilõikajalikku "teenust" tarbides ja pärast rikuvad riigipiiri, nt mõne Euroopa riigi oma, siis nad on kuritegevusega seotud mõlemas riigis.

Riik, mille piiri rikuti, saadab inimese tagasi ning ehk ka riigis mitte viibimisega seotud aegumise peatumisega arvega tagasitranspordi eest, millega tagatakse, et inimene ebaseaduslikult uuesti ei tule, kui iga kord sama protseduur kaasneb. Oma kodukohas saab aga tasu kurjategijatega koostöö eest ebaseadusliku (riigipiiri rikkumine jm ebaseaduslikud või vähemalt pahatahtlikud tegevused) isikliku kasu saamise eesmärgil kas koduriigilt või kõrilõikajatelt.

Kui pilkaja saab karistada, saab seda pealt nägev kohtlane mõistlikuks (Õp 21:11), st kes alles plaanib kuritegelikule teele minna oma riigis oma elu ülesehitamise asemel vm seadusliku tegevuse asemel, mõistab rikkuja saatust nähes, et ei tasu riskida. Võid sattuda tagasi, see veel leebe, aga valedel eesmärkidel ja valedelt inimestelt võetud laenu eest võid ka rängalt kannatada.

Kui aga seal riigis ongi selline kultuuritava, et ebaõnnestujad lüüakse maha või satuvad muidu tugeva löögi alla, siis toovad sellise korraga harjunud inimesed selle ka meile siia ja jätkavad - see on osa nende arusaamast. Seda aga me ei saa taluda ning neid inimesi siia lubada. Elagu oma korra keskel, mitte ärgu tulgu meil kuritegevust sooritama. Nad peavad oma arenguga nähtavasti kas sellest välja arenema, me ei lase isegi lastel palju asju teha, kuigi nemad teevad seda teadmatusest, saati siis täiskasvanutel lasta siia tulla ja kohasesse paika - vanglasse - panna, olgu rahus oma kodus vavana vanglas. Teine variant on, et nad hävitavad teineteist ära ja tugevama hävitame meie enesekaitseks ära, sest ta nagunii üritab meile pääseda, piiririkkumisega läheb lihtsalt tagasi, terrorismi korral, sest korralikult sõda nad vaevalt kuulutavad ja peavad, aga kui siiski, siis sõja korral, vallutame ja hävitame ära. Eks siis sealsed korralikud ausad elanikud näitavad riigi ja korra ülesehitamise taset ja kui on kultuurne, st ehitavadki üles normaalse inimese kombel toimiva elukorralduse ja püsivad selles, siis lubame järk-järgult jälle normaalsete inimeste riikidesse tulla.

Tegelikult on tegemist organiseeritud kuritegevusega tegemist ning normaalsed inimesed, kes oma tausta lubavad eos viisaprotsessi raames kontrollida, on vähe, nad on vastutustundlikud ja peavad teiste, st meie elust-olust ja õigusest end kaitsta ka lugu ning üritavad ausat elu elada oma kodus nagu vastutustundlikule inimesele kohane; äärmisel juhul tulevad meie seadusi, st tingimusi austades meie riiki toimetama.

Nii et vähem emotsioone ja enam objektiivsust - igaüks vastutab oma elu ja otsuste eest ise ning ausus au sisse, kuigi seda mõtet on kõvasti emotsioonikute-"sallijate" poolt mõnitatud Savisaare räpi video abil.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Anonüümsed postitused pole oodatud!

Postituste ajaline järjestus