24. veebr 2015

IRLi maksureform: kehtestame 40 %-se maksumäära madalapalgalistele

Lähtudes IRLi
reklaamist tulumaks: 500 - 0 %              ?                  1500 - 20 %
Ma siis täiendan:       500 - 0 %       550 - 40 %         1500 - 40%
                                                                                        ja 20 %.
Progressiivselt regressiivne maksustamine. Sellist asja pole isegi sotsid ja kesikud välja pakkuda julgenud. Kusjuures isegi mitte reform, kes võiks ainsana veel olla huvitatud nö rikaste ja ilusate premeerimisest, inimeste motiveerimisest kõrgemat palka teenima hakata regressiivse maksustamise teel. Ise tõin selles stiilis näite naljana ühel koolitusel ja vist ka maksunduse õpingute ajal koolis, kusjuures sel ajal ma ei teadnud IRLi maksureformist midagi.
Aetakse mingit tagasiarvestuva summa - ehk tulumaksuvabamiinimumi vähenemise - juttu, mis sisuliselt (kui teha lihtne ekseli tabel, kes oskab, summa arvutamiseks ja võrreldes tulemusi), on vahepealse osa topeltmääraga maksustamine, eeldusel, et tulumaksuvaba summa jääks 500 eurole ja maksustataks vaid lisanduvat summat, nagu praegu maksustatakse. Uue määra ja piiri lisandumisel maksustatakse uuesti vaid uuest summast alates lisanduvat summat. Arvestame, et inimesed eeldavad siiski senise olukorra jätkumist, kus maksustatakse vaid lisanduvat summat uue määraga.

Tulumaksu absoluutsummas (tulumaksuks minevas rahas) võidetakse (vähemalt ei kaotata) igal juhul, aga proportsioonid on veidrad. Kahju, et vahepealne osa on topeltmääraga maksustatud. Veelgi rohkem on kahju, et IRL ei julge seda tunnistada, vaid reklaamib suurelt eksitavat sõnumit, võrdlemist mitte võimaldavat sõnumit, kuigi tegelikult on võrdlus täiesti võimalik. Võrrelge ise sisu www.maksureform.ee

Toon välja ka arvutused, kuigi see peaks juba praegu selge olema, millest räägin.

Näitaja                         Praegu       Tulevikus   IRL-i stiil
                                                 IRL-i tegelikkus

Maksuvaba tulu             154              500             500

Tulumaksumäär
kuni 846 euroni (sh)      20 %             40%            20%*

Tulumaksumäär
üle 846 euro                  20 %             20%            20%

***
Praktilised näited
Sissetulek 500 eurot

Maksuvaba tulu            154               500              500

Maksustatav tulu         500-154=    500-500=    500-500=
                                      =346             =0                =0

Tulumaks 500 eurolt   346*0,20=  0*0,20=       0*0,20=
                                    =69,20          =0                  =0

***
Sissetulek 550 eurot

Eelmiste määradega
maksustatud tulu                                           500-(550-500)=
(ehk maksuvaba tulu)   154             500               =450

Maksustatav tulu      550-154=      550-500=     550-450=
                                   =396              =50         =100 (=2*50)

Tulumaks
550 eurolt               396*0,20=        50*0,40=   100*0,20=
                                                                        =2*50*0,20=
                                                                        =50*2*0,20=
                              =396*0,20=     =50*0,40=  =50*0,40=
                                =69,20               =20             =20
Kui nii minu pakutud 40 % kui ka IRLi tagasiarvestuv 20 %-ga leitud summad  on samad,
siis toimub 40 %-ga maksustamine praeguse arvestusmeetodiga võrreldes.

***
Sissetulek 846 eurot

Eelmiste määradega                                          500-(846-500)=
maksustatud tulu                                                  =500-346=
(ehk maksuvaba tulu)    154                   500             =154

Maksustatav tulu       846-154=          846-500=     846-154=
                                    =692                 =346         =692 (=2*346)

Tulumaks
846 eurolt                 692*0,20=         346*0,40=      692*0,20=
                                                                              =2*346*0,20=
                                                                              =346*2*0,20=
                                =692*0,20=      =346*0,40=   =346*0,40=
                                  =138,40            =138,40          =138,40
Väike vahekokkuvõte
Tulumaks kuni 500          69,20                  0                    0

Tulumaks +346-lt        138,40-69,20=  138,40-0=    138,40-0=
                                       =69,20             =138,40        =138,40

***
Sissetulek 1500 eurot. Selgitus: Kuna 1500 euro sees on ka 846 eurot, siis edaspidi võrreldavuse huvides eraldame kuni 846 ja üle 846 tuleva tulu ja sellega käitumise.

Eelmiste määradega
maksustatud summa    846                     846                  846

Uue määraga
maksustatav tulu       1500-846=       1500-846=      1500-846=
                                     =654                 =654               =654

Lisanduv tulumaks    654*0,20=        654*0,20=     654*0,20=
                                    =130,80             =130,80        =130,80

Tulumaks kokku         269,20=           269,20=         269,20=
Kuni 846 eurot
(20/40/20*)               =138,40+          =138,40+        =138,40+
Kuni 1500 eurot
(20/40/20*)               +130,80           +130,80            +130,80

IRLi süsteem on ülekantav praegusesse süsteemi, kui tõsta maksuvaba summa 154-lt 500-le ja see 154 ära kaotada (nagu kaotati eelmine 144 ära), praegust täiendada ühe maksuastmega 40 %-le ja vahepiiriga 846 eurot.

Kui on võimalik teha võrreldavaks ilma, et tulemused kannatavad, aga saab ära kaotada ilusad sõnad, mis seda võrreldavust takistaksid, siis minu arvates tuleb teha võrreldavaks. Muidu poleks vahet ei maksudes ega muudes küsimustes, sest keegi nagunii aru ei saaks.

Kordan üle, et isegi sotsid ega kesikud pole sellist skeemi julgenud välja pakkuda. Kusjuures isegi mitte reform, kes võiks ainsana veel olla huvitatud nö rikaste ja ilusate premeerimisest, inimeste motiveerimisest kõrgemat palka teenima hakata regressiivse maksustamise teel.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Anonüümsed postitused pole oodatud!

Postituste ajaline järjestus